FC´s formulerade målsättning

Verksamhetsidé:                                "Med Carlskrona som plattform och världshaven som arena skall vårt blivande befäl ges en allsidig örlogsutbildning, samtidigt som Sverige skall representeras på ett informativt och hedrande sätt"

vi har 8 besökare online


Underhåll av denna site

Destination Finland Seaside Kb (Inguar KP) svarar f.n för fortlöpande webunderhåll, säkerhetsuppdateringar och kostnader för webhotel och domän.
Synpunkter och konstruktiva förslag kan majlas till seaside@saunalahti.fi 

Go to top